W dawnym Domu Ludowym w Mirkowie przy ul. Anny Walentynowicz 18 powstanie Muzeum Wycinanki. Konstanciński Dom Kultury pozyskał unijne dofinansowanie na rewitalizację zabytku, który zmieni się w nowoczesne muzeum. Będzie to wyjątkowe miejsce spotkań i zajęć, z multimedialną ekspozycją, prezentującą wycinanki oraz ich niezwykłą historię, nierozerwalnie połączoną z dziejami naszego regionu.

O MUZEUM

W 2011 roku Antoni Śledziewski, kolekcjoner i kulturoznawca przekazał swoje wycinanki Konstancinowi-Jeziornie. Miastu, które badacz uznał za miejsce narodzin tradycyjnej polskiej wycinanki. Przyjmując kolekcję, Konstanciński Dom Kultury zobowiązał się do popularyzowania w kraju i za granicą wartości artystycznych i społecznych oryginalnej formy twórczości ludowej, a także do jej należytego wyeksponowania. Unikalny zbiór liczy ponad 3200 eksponatów, pochodzących z lat 1949-2006, zawierający dzieła z najważniejszych regionalnych ośrodków wycinankarstwa w Polsce, wykonane przez najwybitniejsze indywidualności twórcze w powojennej historii tej dziedziny.

W kolekcji Konstancińskiego Domu Kultury są prace, które były prezentowane na wielu prestiżowych wystawach w kraju i zagranicą. Ekspozycję wzbogacą również inne bezcenne przedmioty i pamiątki przekazane Konstancińskiemu Domowi Kultury przez mieszkańców…

więcej

Historia wycinanki

Nieprzypadkowo Muzeum Wycinanki powstanie w Mirkowie, w pobliżu kolebki wycinanki, czyli dawnej fabryki papieru.

W połowie XIX wieku, niemal wyłącznie na terenie Mazowsza i jego najbliższego pogranicza, rozwinął się szczególnie oryginalny typ wycinanki….

więcej

Kolekcje

W 2011 roku Antoni Śledziewski, kolekcjoner i kulturoznawca przekazał swoje wycinanki Konstancinowi-Jeziornie. Miastu, które badacz uznał za miejsce narodzin tradycyjnej polskiej wycinanki. Przyjmując kolekcję, Konstanciński Dom Kultury zobowiązał się do popularyzowania w kraju i za granicą wartości artystycznych i społecznych oryginalnej formy twórczości ludowej, a także do jej należytego wyeksponowania. Unikalny zbiór liczy ponad 3200 eksponatów, pochodzących z lat 1949-2006, zawierający dzieła z najważniejszych regionalnych ośrodków wycinankarstwa w Polsce, wykonane przez najwybitniejsze indywidualności twórcze w powojennej historii tej dziedziny.

W kolekcji Konstancińskiego Domu Kultury są prace, które były prezentowane na wielu prestiżowych wystawach w kraju i zagranicą. Ekspozycję wzbogacą również inne bezcenne przedmioty i pamiątki przekazane Konstancińskiemu Domowi Kultury przez mieszkańców…

więcej

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status